Forskningsprosjekt: Kognitiv tilgjengelighet i arbeidslivet – hvordan kan ordinære bedrifter bli mer tilgjengelige for arbeidstakere med utviklingshemming?