Thomas Owren – publikasjoner 2003-2017 og nåværende forskningsprosjekt