Nåværende forskningsprosjekt – og publikasjoner 2003-2017