Thomas Owren – publikasjoner 2003-2018 og nåværende forskningsprosjekt